ทำความสะอาดศาลาวัดสุเมธสำหรับเป็นที่กักตัวผู้ติดเชื้อ COVID 19

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อ.มหาราช ร่วมกับ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ได้จัดทำความสะอาด " บริเวณศาลาวัดสุเมธ สำหรับเป็นที่กักตัวผู้ติดเชื้อ COVID 19 " พร้อมประกอบเตียงกระดาษให้ผู้ป่วย