ได้จัดทำ “น้ำกระชาย” เพื่อเเจกให้กับผู้ป่วย COVID 19

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อ.มหาราช ร่วมกับโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัยวิทยาลัย ได้จัดทำ “น้ำกระชาย” เพื่อเเจกให้กับผู้ป่วย COVID 19 ของตำบลบ้านใหม่ #U2T #COVID19 #อบต.บ้านใหม่