เกี่ยวกับเรา

สินค้าชุมชนตำบลบ้านใหม่ มหาราช

เกี่ยวกับหน่วยงาน​

โครงการ U2T มหาลัยสู่ตำบล สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน U2T สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยากรมาใช้พัฒนาพื้นที่ พัฒนาประเทศ และนำโจทย์หรือปัญหาของประเทศมาสู่การพัฒนาศักยภาพกำลังคน องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 64 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2539 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีพื้นที่ 5.36 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,603 ไร่ มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอมหาราช ประมาณ 5 กิโลเมตร

ทำไมต้องเลือกซื้อสินค้ากับเรา ?

จัดส่งฟรี

จัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อครบ 500 ฿

รับประกันสินค้า 100%

รับประกันของแท้ทุกชิ้น

บริการดูแลตลอด 24 ชม.

บริการให้คำแนะนำตลอด 24 ชม.

เก็บเงินปลายทาง

สะดวก ปลอดภัย เก็บเงินปลายได้