ได้จัดทำ “น้ำกระชาย” เพื่อเเจกให้กับผู้ป่วย COVID 19