ทำความสะอาดศาลาวัดสุเมธสำหรับเป็นที่กักตัวผู้ติดเชื้อ COVID 19